نتایج نظارت بر فرآیند آموزش مدارس در زیست بوم جدید

نتایج نظارت بر فرآیند آموزش مدارس در زیست بوم جدید مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، نتایج نظارت بر فرآیند آموزشی و پرورشی مدارس کشور در زیست بوم جدید (شرایط کرونا) را شرح داد.


به گزارش کنکور هنر به نقل از ایسنا، محمدحسین کفراشی در مورد دستور مستقیم وزیر آموزش وپرورش بر نظارت کیفی و کمی روند آموزش در مدارس کشور، اظهار نمود: بعد از ابلاغ دستور وزیر، گروه های نظارتی متشکل از ۳۷۵ نفر معادل ۱۲۰۰ نفر- روز، با بهره بردن از ظرفیت نیروی انسانی حوزه ستادی و استان از تاریخ ۲۳ دیماه تا ۱۵ بهمن ماه ۹۹، برای انجام فرآیند نظارتی به استانها سفر کردند.


اعزام ۳۷۵ گروه جهت بررسی روند آموزشی و پرورشی مدارس به استانها
کفراشی افزود: اهداف نظارت؛ ایجاد دغدغه و حساسیت مطلوب در استانها، مناطق، مدیران و معلمان نسبت به فرآیند آموزشی و پرورشی، رصد وضعیت تحصیلی دانش آموزان مخصوصاً در مناطق محروم، بررسی وضعیت فعالیت معلمان در فرآیند آموزشی و پرورشی، تقویت جایگاه و نقش " شبکه شاد" در میان معلمان و دانش آموزان بعنوان مطمئن ترین بستر آموزشی بومی، رصد میزان احراز هویت افراد در شبکه شاد بعنوان بستر اصلی و همینطور شناسایی روش های جایگزین، سنجش میزان رضایت مندی اولیا و دانش آموزان از خدمات آموزشی و پرورشی عرضه شده، بررسی وضعیت نظارت استانها بر مناطق و مدارس تابع، نظارت بر نحوه حضور عوامل آموزشی و اداری و شناسایی و تشویق کارکنان و معلمان خلاق در مدارس، بعنوان اهداف اصلی محسوب می شد.


سه استان شمالی کشور به سبب ممنوعیت تردد و وضعیت قرمز مورد بازدید قرار نگرفته اند


مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اظهار داشت: در فرآیند نظارت تعداد۲۹ استان و ۳۷۶ منطقه توسط تیم های نظارتی پوشش داده شدند که از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۵ مدرسه از نزدیک مورد بازدید قرار گرفتند. سه استان شمالی کشور به سبب ممنوعیت تردد و وضعیت قرمز مورد بازدید قرار نگرفتند.


مهم ترین علل عدم احراز هویت دانش آموزان در پلت فرم شاد

وی اظهار داشت: آمار دانش آموزان مدارس بازدید شده در حدود ۶۲۴ هزار نفر بود که حدود ۵ درصد دانش آموزان کل کشور است؛ از این تعداد در حدود ۵۶۶ هزار نفر در پلت فرم شاد احراز هویت شده بودند و تنها ۹ درصد دانش آموزان یا به عبارتی در حدود ۵۷ هزار نفر از دانش آموزان در شاد حضور نداشتند.
کفراشی با اشاره به اینکه درصد دانش آموزان احراز هویت نشده در مقایسه با دانش آموزانی که در شاد حضور دارند، بسیار ناچیز است اما همین مقدار هم احتیاج به تأمل دارد، اشاره کرد: نداشتن تجهیزاتی از قبیل گوشی هوشمند و تبلت (حدود ۶۷ درصد)، عدم دسترسی منطقه به اینترنت و پهنای باند (حدود ۸ درصد) و اشکال فنی در اتصال به شاد (حدود ۹ درصد) از مهم ترین علل عدم احراز هویت دانش آموزان در پلت فرم شاد در مدارس بازدید شده بود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با اشاره به روش های آموزشی برای ۹ درصد دانش آموزان جامانده از شبکه شاد در مدارس بازدید شده، اضافه کرد: از تعداد ۵۷ هزار و ۶۳۱ دانش آموز احراز هویت نشده در شبکه شاد، ۱۳ هزار و ۸۳۷ دانش آموز (۲.۲ درصد) در مدارسی هستند که به صورت حضوری آموزش می بینند؛ ۲۲ هزار و ۲۹۳ نفر (۳.۵ درصد) از راه بسته های خودآموز و راهبران آموزشی و ۱۷ هزار و ۲۸۹ نفر (۲.۷ درصد) از راه شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای تعاملی، تلویزیون و... آموزش می بینند.


۰، ۶ درصد از دانش آموزان از هیچ روشی برای استمرار کارهای آموزشی استفاده نمی کنند
کفراشی با اشاره به اینکه در ۰.۶ درصد از دانش آموزان در حدود ۳ هزار و ۷۰۰ دانش آموز، فاقد آموزش هستند و از هرگونه آموزش حضوری یا غیرحضوری دور می باشند، اظهار داشت: علل اصلی فاقد آموزش بودن برخی دانش آموزان در مناطق و مدارس مورد بازدید، اشتغال به کار بعضی از دانش آموزان، ازدواج زودهنگام دانش آموزان دختر، ترجیح به تحصیل فرزندان پسر از سوی خانواده ها، تعطیلی خوابگاه های شبانه روزی، مهاجرت و تمایل به تکرار پایه از جانب والدین بخصوص پایه اول در مناطق محروم است.


وضعیت فعالیت آموزشی معلمان در مدارس

وی درباب وضعیت فعالیت آموزشی معلمان در مدارس مورد بازدید اظهار داشت: تعداد ۴۸ هزار و ۲۸۱ معلم در مدارس مورد بازدید مشغول به فعالیت بودند که از این تعداد ۴۶ هزار و ۸۰۹ نفر از معلمان در شبکه شاد احراز هویت شده بودند و تنها ۳ درصد از این معلمان در حدود ۱ هزار و ۴۷۲ معلم، در شبکه شاد غیرفعال بودند.
کفراشی با اشاره به اینکه دلیل اصلی عدم احراز هویت معلمان در بستر شاد، وجود اشکالات فنی و عدم دسترسی به تجهیزات سخت افزاری مناسب می باشد، اشاره کرد: از بین معلمان غیرفعال در شاد که از روش های دیگر مشغول به تحصیل هستند، تعداد ۹۹ معلم آموزش حضوری، تعداد ۴۸۵ معلم آموزش را از راه آموزش با بسته های خودآموز و تعداد ۷۰۹ نفر از آنان از راه شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای تعاملی و سایر روش ها عرضه می کردند و تنها ۰.۳ درصد یعنی در حدود ۱۷۹ معلم در مدارس مورد بازدید فاقد هرگونه فعالیت آموزشی بودند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اظهار داشت: در امتداد سیاست های تشویقی برای کارکنان آموزشی و اداری خلاق و اقدامات قانونی درباب معلمان فاقد فعالیت، تعداد ۷ هزار و ۱۴۹ نفر جهت تقدیر شناسایی و تعداد ۱۱۱ پرونده جهت مبادرت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده است.
کفراشی اضافه کرد: برای نظرسنجی از دانش آموزان و خانواده ها در حین بازدید از مدارس، تعداد ۱۷ هزار و ۱۲ تماس تلفنی به صورت تصادفی با خانواده ها برقرار شد که نتایج این تماسهای تلفنی نشان دهنده ۹۴ درصد سطح رضایتمندی در خانواده از نحوه و کیفیت عرضه آموزش بوده است. اصلی ترین علل نارضایتی ۶ درصد از اولیا و دانش آموزان، عدم ارسال محتوای مناسب، عدم توضیح و تشریح محتوای ارسالی و عدم بازخورد مناسب معلمان به تکالیف عرضه شده، ذکر گردید.
وی باتوجه به بازدیدهای تصادفی و بدون هماهنگی قبلی از تعداد ۲ هزار و ۸۷۵ مدرسه در کشور اظهار داشت: فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس و حضور معلمان و کادر اجرایی در مدارس، بهره مندی بیشتر از ۹۹ درصد از دانش آموزان از آموزش حضوری یا غیرحضوری، فعالیت ۹۹.۷ درصد معلمان در بستر شاد یا بسترهای جایگزین برای عرضه آموزش، رضایت ۹۴ درصدی اولیا از عرضه خدمات آموزشی، ایجاد دغدغه در مدیران نسبت به شناسایی و جذب دانش آموزان فاقد آموزش و رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس در حد لزوم، از نکات و نتایج حائز اهمیت در این بازدیدها می باشد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اشاره کرد: تمامی دانش آموزان به عناوین و روش های مختلف دسترسی به فرآیند آموزشی و پرورشی را دارند، هر چند که درباب میزان کیفیت آموزش، احتیاج به بررسی دقیق تر است.
منبع:

1399/11/21
20:57:47
0.0 / 5
1023
تگهای خبر: آموزش , اجرا , تحصیل , تلویزیون
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر