مطالب كنكور هنر


تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی مقابل مجلس

تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی مقابل مجلس

آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای الكترونیكی كتب درسی

آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای الكترونیكی كتب درسی

نمایش نسخه مرمت شده گاو در مركز فرهنگی ترنستوپیای برلین

نمایش نسخه مرمت شده گاو در مركز فرهنگی ترنستوپیای برلین

تحلیل موسیقی فیلم شب های روشن در رادیو نمایش

تحلیل موسیقی فیلم شب های روشن در رادیو نمایش

نمایش سیارك و صحنه زنی در بخش جلوه گاه شرق جشنواره جهانی فجر

نمایش سیارك و صحنه زنی در بخش جلوه گاه شرق جشنواره جهانی فجر

استفاده از ماسك در مدارس آمریكا همچنان ضروریست

استفاده از ماسك در مدارس آمریكا همچنان ضروریست

5 محصول تخفیف دار فروشگاه دیدبرتر

5 محصول تخفیف دار فروشگاه دیدبرتر

نحوه ارزشیابی مدارك تحصیلی مدارس كشورهای خارجی

نحوه ارزشیابی مدارك تحصیلی مدارس كشورهای خارجی
توسط دفتر موسیقی وزارت ارشاد؛

۹۰ مجوز موسیقی در هفته دوم اردیبهشت صادر شد

۹۰ مجوز موسیقی در هفته دوم اردیبهشت صادر شد

شروع اجرای دوباره سه نمایش در مجموعه تئاتر شهر

شروع اجرای دوباره سه نمایش در مجموعه تئاتر شهر
کنکور دکتری هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر