جزئیات بودجه1400 آموزش و پرورش از اداره مدارس تا تأمین سرانه دانش آموزی

جزئیات بودجه1400 آموزش و پرورش از اداره مدارس تا تأمین سرانه دانش آموزی بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بوجه سال ۱۴۰۰ که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در چارچوب ۲۵ ردیف از (ردیف ۱۲۷۵۰۰ تا ۱۲۸۰۰۰) معادل ۱۱۱ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان است که اعتبارات هزینه ای آن معادل ۱۰۵ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه ای ۵ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان لحاظ شده است.


به گزارش کنکور هنر به نقل از ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روز دوازدهم آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
در بندهای لایحه بودجه سال آتی علاوه بر ردیف های اعتباری که در آموزش و پرورش بخش عمده آن اعتبارات هزینه ای است، به سه وزارت آموزش و پرورش، علوم و بهداشت اجازه داده می شود برای ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به راه اندازی، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.خوابگاه های دانش آموزی کمیته امداد در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد

توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم از محل مالیات

لازم به ذکر است در جهت تحقق ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در جهت اجرای اصل سی ام قانون اساسی آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرای فرمان امام به استثنای مواردی که به اذن، ولی فقیه در خصوص عدم پرداخت مالیات یا نحوه تصفیه آنرا دارند موظف می باشند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه اقدام کنند؛ معادل درآمد واریزی از محل ردیف های مربوط برای توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم همینطور خوابگاه های دانش آموزی کمیته امداد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.


معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز در صورت رعایت الگوی مصرف

همینطور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده در بندهای بودجه به این مورد اشاره شده است که تمام واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز در صورت رعایت الگوی مصرف معاف هستند و سقف الگوی روبه رو شده طی دستورالعملی از جانب وزارتخانه های نفت نیرو و آموزش و پرورش همینطور سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا ۳ ماه تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
به گزارش کنکور هنر به نقل از ایسنا، جزئیات بودجه وزارت آموزش و پرورش در بخش های مختلف طبق جداول اعلامی به این شرح است:
- اعتبارات ستادی وزارت آموزش و پرورش: در بخش هزینه ای ۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در بخش اعتبارات تملک دارایی ـ سرمایه ای ۱۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
- دبیرخانه شورایعالی آموزش و پرورش: در بخش هزینه ای ۱۱، ۶۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- ادارات کل آموزش و پرورش استان ها: در بخش هزینه ای ۸۹ هزار میلیارد تومان
- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: در بخش هزینه ای۱۱۶، ۰۰۲، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
-ادارات کل آموزش و پرورش-کسورات بازنشستگی سهم دولت مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری: در بخش هزینه ای ۸، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- کمک به تأمین سرانه دانش آموزی: در بخش هزینه ای۱، ۱۲۸، ۱۳۷، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان
- طرح جامع حمایت و ارتقای تحصیلی مناطق محروم: در بخش هزینه ای ۱، ۶۵۶، ۳۶۲، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان
- سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی: در بخش هزینه ای۴۰، ۱۵۷، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۴۰، ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- کمک به صندوق پشتیبانی از توسعه مدارس غیردولتی: در بخش هزینه ای ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: در بخش هزینه ای ۷۲، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش های کار و دانش: در بخش هزینه ای۱۱۶، ۳۶۱، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان
- فعالیتهای پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان: در بخش هزینه ای ۳۳۷، ۴۹۸، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان: در بخش هزینه ای۵۹، ۸۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- دانشگاه شهید رجائی: در بخش هزینه ای ۱۱۸، ۸۵۴، ۷۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۲۴، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- فعالیتهای تربیت بدنی و ارتقای سلامت دانش آموزان: در بخش هزینه ای ۶۱۴، ۲۸۳، ۳۰۰، ۰۰۰ تومان
- توسعه کمی و کیفی آموزش قبل از دبستان: در بخش هزینه ای ۷۰، ۴۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: در بخش هزینه ای۲۰۹، ۴۹۱، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - موزه تاریخ تعلیم وتربیت: در بخش هزینه ای ۱، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: در بخش هزینه ای ۴۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ۴، ۸۰۲، ۸۶۹، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- اداره مدارس خارج از کشور: در بخش هزینه ای ۴۷۱، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- خرید خدمات آموزشی در مناطق مورد نیاز: در بخش هزینه ای ۹۴۰، ۱۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
دانشگاه فرهنگیان: در بخش هزینه ای ۱، ۸۴۶، ۰۳۵، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- سازمان آموزش و پرورش استثنایی: در بخش هزینه ای ۲۴۲، ۷۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۸، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: در بخش هزینه ای ۱۲، ۴۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان
- نهضت سواد آموزی: در بخش هزینه ای ۳۰۷، ۱۱۱، ۵۰۰، ۰۰۰ تومان و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای۲، ۱۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان لحاظ شده است.
منبع:

1399/09/15
13:53:23
5.0 / 5
1157
تگهای خبر: اجرا , پژوهش , تحصیل , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر