وزیر آموزش و پرورش عنوان كرد

بازگشایی مدارس رویدادی ملی است

بازگشایی مدارس رویدادی ملی است به گزارش كنكور هنر وزیر آموزش و پرورش در نشست با مدیران كل آموزش و پرورش استان ها با اشاره به اینكه مدیران آموزش باید با عنایت به ۱۰ اصل سال تحصیلی را آغاز و مدیریت كنند، این اصول را؛ پوشش حداكثری دانش آموزان در امر آموزش، ایجاد ارتباط حداكثری با مدارس، مدیریت زمان، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، انعطاف پذیری، هماهنگی و مشاركت پذیری و هوشیاری دانست.


به گزارش کنکور هنر به نقل از ایسنا، محسن حاجی میرزایی در نشست با مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی با اشاره به نکاتی در مورد شروع سال تحصیلی جدید اظهار نمود: یکی از بهترین اخبار در شروع سال تحصیلی جدید این است که آغاز سی وچهارمین اجلاس روسا و مدیران سراسر کشور با سخنرانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: این مورد برای وزارت آموزش و پرورش، از آن بعد که از شیوع بیماری کرونا ایشان تنها در موارد خاص و ضروری در نشست ها حضور داشتند، یک فرصت بی نظیر است و اینکه ایشان پس از سطح روسای سه قوه یک وقت خاص را به آموزش و پرورش اختصاص دادند، حاکی از اهمیتی است که دستگاه حاکمیت به نظام تعلیم و تربیت می دهد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در شروع سال تحصیلی جدید چند مطلب است که باید آنها را بتوانیم به خوبی به اتمام برسانیم. یکی از آنها برگزاری اجلاس سی وچهارم روسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور است که باید به نحو شایسته برگزار شده و اثربخشی کامل را داشته باشد، بنابراین به معاونین تاکید گردیده است که به مهمترین محورهای مورد نیاز امر آموزش و پرورش در اجلاس تاکید و آنها را بررسی نمایند.

بازگشایی مدارس رویدادی ملی است
وی دومین مطلب حائز اهمیت را بازگشایی مدارس در ۱۵شهریور دانست و اظهار داشت: باید تلاش نماییم تا بازگشایی مدارس را با شکوه هرچه بیشتر برگزار کرده و سال تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانیم. بازگشایی مدارس یک رویداد بزرگ ملی است، بنابراین این آیین باید مطابق پروتکل های وزارت بهداشت و باشکوه هرچه تمام تر برگزار گردد و بطور قطع حضور استاندار، امامان جمعه و شخصیت های دیگر استانی در جلب اعتماد مردم و کاهش نگرانی مردم موثر خواهد بود.
حاجی میرزایی بازگشایی مدارس، امتحانات نوبت اول و امتحانات آخر سال تحصیلی را جزو مقاطع با اهمیت بعدی در طول سال تحصیلی دانست و اظهار داشت: باید در تمام این موارد تلاش نماییم تا بتوانیم پرونده هر یک از موضوعات را در زمان خود به خوبی به پایان برسانیم، بنابراین امیدوارم این سال تجربه ارزشمند ای در نظام تعلیم و تربیت باشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کرونا را باید تبدیل به فرصت کرد، اظهار داشت: شرایط شروع سال جدید شرایطی طبیعی و مانند سال های گذشته نیست، بنابراین از مدیران و روسای آموزش و پرورش استان های سراسرکشور میخواهیم به صورت تمام وقت زمان های خویش را صرف نحوه برگزاری مراسم شروع سال تحصیلی کرده و آنرا مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه مطمئن هستیم که همه معلمان انسان های دلسوز و شریفی هستند، اظهار داشت: پارسال معلمان زحمات بسیاری در بستر فضای مجازی و آموزش مجازی کشیدند و باید قدردان معلم ها باشیم، بنابراین نباید فرصتی ایجاد نماییم تا برخی با طرح مسائل انحرافی سبب نادیده گرفتن زحمت های معلمان شوند.
۱۰فعالیت اساسی را در طول سال تحصیلی نظارت مستمر خواهیم کرد
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ۱۰کار اساسی در طول سال تحصیلی جدید باید صورت گیرد که تمام مدیران باید در انجام آن اهتمام بورزند و شخصا این ۱۰کار را رصد و پیگیری خواهم کرد.

یک: پوشش حداکثری آموزش دانش آموزان صورت گیرد
وی افزود: نظارت جامعه هر ساله بر کار آموزش و پرورش دقیق بوده است ولی سال جاری این نظارت به صورت نظارت جامعه نگران است، نظارت جامعه نگران با نظارت جامعه عادی متفاوت است و باید حداکثر تلاش خویش را برای از بین بردن این نگرانی انجام دهیم.

دو: نظارت حداکثری بر مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشیم
حاجی میرزایی با تاکید بر پوشش حداکثری آموزش اظهار داشت: تمام دانش آموزان باید تحت آموزش قرار بگیرند و هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند ازاین رو مدیران و معلمان مدارس باید دانش آموزان را رصد کنند تا پوشش آموزش در کشور به صورت حداکثری صورت گیرد.

سه: ارتباط حداکثری مدارس با همه ذی نفعان برقرار شود

وزیر آموزش و پرورش دومین نکته حائز اهمیت را ارتباط حداکثری مدارس با سطوح بالاتر آموزش و پرورش و خانواده عنوان نمود و اظهار داشت: شبکه شاد امکان ارتباط حداکثری را به ما داده است، بنابراین تقاضا دارم با استفاده از این شبکه در استان ها ارتباط بین بالاترین نقطه هرم و پایین ترین نقطه آنرا برقرار کنید.

چهار: مسئولیت پذیری حداکثری ایجاد کنیم
وی افزود: باید مسئولیت پذیری را به حداکثر برسانیم و به جامعه و دولت و مقام معظم رهبری نشان دهیم که آموزش و پرورش و معلمان عزیزمان در امر مسئولیت پذیری در این ایام حداکثر تلاش خویش را به کار برده اند.

پنج: پاسخگویی حداکثری ایجاد شود

حاجی میرزایی نکته بعدی را توجه به پاسخگویی حداکثری دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی امکان دارد هر روز یک مسئله و دغدغه جدید پیش بیاید. ازاین رو باید پاسخگویی و نظارت به صورت حداکثری صورت گیرد تا بتوانیم سال را به خوبی پیش ببریم. پس از شروع سال تحصیلی باید به صورت دقیق بر امر آموزش نظارت نماییم.

شش: انعطاف حداکثری در مقابل شرایط غیرقابل پیشبینی داشته باشیم
وزیر آموزش و پرورش بر انعطاف حداکثری مدیران و مسؤلان تصریح کرد و اظهار داشت: باید در شرایط بی ثبات سال تحصیلی جدید بتوانیم با انعطاف حداکثری تصمیماتی را اتخاذ نماییم تا با تغییر شرایط بتوانیم آنها را تغییر دهیم.

هفت: مشارکت حداکثری ذی نفعان آموزش و پرورش را فراهم کنیم
وی افزود: خانواده، وزارت بهداشت، استانداران و خیلی از شخصیت های اجتماعی استان شریک جدی در پیشبرد اهداف آموزشی ما در سال جدید هستند که باید با آنها مشارکت حداکثری داشته باشیم و ارتباط تنگاتنگ بگیریم.

هشت: هوشیاری حداکثری داشته باشیم
حاجی میرزایی به هوشیاری حداکثری تصریح کرد و اظهار داشت: با انتشار کرونا وارد مسیری شده ایم که از آینده آن خبری نداریم، ازاین رو باید با هوشیاری کامل بتوانیم این مسیر را طی نماییم تا گرفتار خطر نشویم.

نه: هماهنگی بین همه سطوح آموزش و پرورش وجود داشته باشد
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که باید مدیران و روسای استانی آنرا مدنظر داشته باشند، این است که سال جاری و در شرایط بحران ویروس کرونا و عدم قطعیت در کشور، طبق اعلام نظر یونسکو آموزش در اغلب کشورها آموزش به صورت آموزش در شرایط بحران می باشد و ازاین رو نیاز است هماهنگی بین راس و سطح هرم آموزش به حداکثر برسد. در این شرایط حتی دقایق هم مهم می باشد و باید به آن توجه کرد.

ده: مدیریت زمان داشته باشیم
طبق گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حاجی میرزایی در انتها اظهار داشت: آخرین نکته در گذر از این شرایط سخت، مدیریت زمان است و من از روسا و مدیران استانی تقاضا دارم تلاش خویش را در مدیریت زمان بکار برند و از تمام اراده و همت خود برای حصول نتیجه موردقبول کمک بخواهند.1399/06/06
23:34:10
5.0 / 5
1988
تگهای خبر: تحصیل , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر