وزیر آموزش و پرورش:

روحیه پرسشگری و آزاد اندیشی را به دانش آموزان منتقل نماییم

روحیه پرسشگری و آزاد اندیشی را به دانش آموزان منتقل نماییم به گزارش كنكور هنر وزیر آموزش و پرورش با تاكید بر اینكه مقوله تربیت در شكل گیری شخصیت كودكان و نوجوانان و ساختن آینده آنان از مقوله آموزش تأثیرگذارتر و پایدارتر است، اظهار داشت: به دانش آموزان روحیه و توانایی پرسشگری و آزاد اندیشی؛ خلاقیت و كارآفرینی را منتقل نماییم و در شكل گیری هویت آنان اهتمام داشته باشیم.


به گزارش کنکور هنر به نقل از ایسنا، محسن حاجی میرزایی در گردهمایی مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و معاونان پرورشی و فرهنگی استانها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تشکر از تلاشهای معاونت پرورشی و فرهنگی و تمام معاونان پرورشی و فرهنگی استانها اظهار نمود: امیدوارم بتوانیم از این جلسه بعنوان حرکتی مستمر و برنامه ریزی شده با مدیریت بهینه زمان، برای رسیدن به یک نقطه تفاهم در فهم دقیق تر از مسولیت و چگونگی ایفای شایسته آن بهره بگیریم.
تربیت دانشآموزانی با هویت و برخودار از عزت نفس، خلاق و پرسشگر مسئولیت خطیر و بزرگی است
حاجی میرزایی با اعلان اینکه همه ما شکل گیری شخصیت خودرا به میزان زیادی مدیون رویدادهای تربیتی مدرسه هستیم، با ذکر خاطرهای از نقش معلمان در شکلگیری رفتار ماندگار در دانش آموزان، اضافه کرد: معمولا خیلی از آن چه معلمان به ما یاد می دادند از یاد می بریم؛ اما رفتارهای معلمان در ذهن ما ماندگار شده و فراموش نمی نماییم و این یعنی رفتارهای معلمان در ذهن کودکان حک می شود
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: اینکه فکر نماییم می توانیم به یک فرد هویت و عزت نفس دهیم و او را خلاق و پرسشگر کرده و با روحیه آزادمنشی آشنا نماییم و یا برعکس به طورکلی زندگی یک فرد را از بین ببریم؛ نشان میدهد این مسئولیت، بسیار خطیر و مهمست.
لزوم کارهای پرورشی و فرهنگی هدفمند در مدارس
وی باتوجه به اهمیت بسیار مصونیت دانش آموزان افزود: آموزش و پرورش می تواند در کاستن از آسیبهای اجتماعی و افزایش ظرفیتهای اجتماعی دانش آموزان و مصونیت آنان در مقابل مخاطرات فراوان نقش مهمی ایفا کند.
وی رابطه انسانها با خدا را بسیار مهم خواند و از مهم دانستن تدبر در این رابطه اظهار داشت: این هنگامی است که می فهمیم که کار یکی با جمادات و اشیا است و کار برخی با تربیت انسان است، این خیلی شان بالایی است و بخش عمده ای از این شان که به تربیت انسان ها مربوط می شود، در اختیار حوزه پرورشی است. باید بتوانیم به فرصتی که در اختیار ما گذاشته شده است تدبر نماییم تا در روز (قیامت) افسوس اتلاف عمر در این دنیا را نداشته باشیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در مورد وظیفه خطیر معاونت پرورشی و فرهنگی اظهار داشت: اگر این فکر خواب را از چشمانمان بگیرد که در نقطهای قرار گرفتیم که می توانیم زندگی آدمها را بسازیم و به آدمها امید، زندگی، شخصیت و هویت بدهیم و اگر کوتاهی نماییم به عقوبت سنگین گرفتار می شویم.
باید قدرت تفکیک اهداف تربیت و ابزارهای نیل به آنرا داشته باشیم
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه باید قدرت تفکیک اهداف تربیت و ابزارهای نیل به اهداف را داشته باشیم، در غیر اینصورت گرفتار خطا میشویم، اذعان کرد: کانونها، دارالقرانها، تشکلها، مراکز مشاوره، جشنوارهها، کتابها و... ابزارهایی برای رسیدن به هدف تربیت است؛ پس برای هر دورهای بطور جداگانه و برای مدارس فنی و حرفهای و کاردانش باید اهداف کاملا دقیق و روشن داشته باشیم.
وی با اشاره به اهداف سند تحول اضافه کرد: در سند تحول بنیادین و در زیربنای نظام تربیت دقیقا به این اهداف برای دوره های مختلف تحصیلی اشاره شده است و از نظر من ارزش کار پرورشی و فرهنگی در تحقق این اهداف است؛ پس اگر نتوانیم به این اهداف برسیم برگزاری اردوها و برنامههای پرورشی و فرهنگی فایدهای ندارد.
اهداف حوزه پرورشی و فرهنگی برای دورههای مختلف تحصیلی مشخص شود
وزیر آموزش و پرورش با تبیین برنامههای حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اظهار داشت: نخستین برنامه حوزه پرورشی باید روشن کردن و تبیین اهداف حوزه پرورشی و فرهنگی برای دوره های مختلف تحصیلی و دومین برنامه طراحی برنامه های خاص برای رسیدن دانش آموز به آن اهداف باشد. بعنوان مثال اگر اردو یک ابزار است باید معلوم شود چه هدفی در آن دنبال می شود و اگر برای دانش آموز ابتدایی اردو برگزار می شود، باید در آن اهداف تربیتی دوره ابتدایی قابل سنجش و ارزیابی باشد.
حاجی میرزایی با اعلان اینکه خواستهام این است که بدانم چه موقعیتی برای دانش آموزان فراهم نماییم که به صلاحیت مورد نظر برسند، اظهار نمود: در حوزه پرورشی میتوانیم از ظرفیتهای گروهها و تشکلهای مهم و موثر دانش آموزی، سازمان دانش آموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی بعنوان ستون این حرکت ها استفاده نمائیم و بقیه برای تحقق اهداف به این ستونها تکیه کنند.
حوزه آسیبهای اجتماعی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب است
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه موضوع لطمه اجتماعی دغدغه رهبر معظم انقلاب است اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی یک واقعیت تلخ است و جامعه امروز به سبب مشکلات، بیش از اندازه مستعد لطمه های اجتماعی شده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی اظهار نمود: می توانیم آسیبهای اجتماعی را با همان غربالگری اولیه و مشاهدات کاهش دهیم و آموزش و پرورش بیشتر از دستگاههای دیگر می تواند در این راه موثر باشد؛ پس از مدیران پرورشی سراسر کشور می خواهم بجای ارائه اعداد و ارقام بر این مساله بطور جدی و عملی کار کنند و وقت بگذارند و خلاقیت به خرج دهند.
شبکه شاد عرصه نوآوری و خلاقیت است
وزیر آموزش و پرورش شبکه آموزشی دانش آموز (شاد ) را یک نهال نورس دانست و اظهار داشت: این شبکه به سبب حضور در فضای مجازی از قواعدی تبعیت میکند که این قواعد متفاوت با قواعد دنیای حقیقی است و وظیفه ما این است که همه با هم کمک نماییم تا در این حوزه، خلاقیت و نوآوری داشته باشیم و بتوانیم موجب رشد و ارتقای کیفیت آن باشیم؛ پس باید کار با ارزش و با کیفیت انجام دهیم و لازمه این کار، فکر و اندیشه و اختصاص زمان از طرف مسئولین پرورشی را می طلبد.
حفظ قرآن، تربیت قرانی و کلام قرآن را در رفتار دانشآموزان بیاوریم
وی با اشاره به اینکه باید قرآن را از مهجوریت در جامعه درآوریم و توسعه دهیم، بیان کرد: آموزش و پرورش دستگاهی است که بیش از دیگر دستگاهها میتواند قرآن را از مهجوریت درآورد و حفظ و تدبر و تربیت قرانی و کلام قرآن را در رفتار دانش آموزان بیاوریم. در این صورت می توانیم به تمام اهداف برسیم؛ بدین سبب از کارهای صوری و سطحی دراین زمینه عبور کرده و بر غنای آن بیفزایید.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید براینکه خانوادهها عزیزترین فرد زندگی خودرا به ما سپردهاند و حکومت نیز آینده جامعه را به آموزش و پرورش سپرده است اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح و درست سند تحول بنیادین و تربیت بسیار تاکید داشته و بر اجرای آن بسیار حساس هستند؛ پس از مدیران کل و معاونین پرورشی می خواهم به گونهای برنامه ریزی کنند که در جلسه بعد یک قدم جلوتر از این باشیم.
شایان ذکر است در آخر این گردهمایی وزیر آموزش و پرورش از جشنواره فرهنگی، هنری عفاف و حجاب (مهتاب در نور) رونمایی نمود.
منبع:

1399/04/27
21:20:07
5.0 / 5
2209
تگهای خبر: اجرا , تحصیل , جشنواره , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر