چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می شود؟

چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می شود؟ به گزارش كنكور هنر سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن مروری بر مأموریت ها و فعالیتهای حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر، به پرسش های مختلفی نظیر چرایی تقلیل جایگاه درس هنر در مدارس و تدریس برخی دروس دیگر در زنگ هنر، مجموع ساعات هنر در هر دوره تحصیل، وظایف آموزش و پرورش برای شناسایی نخبگان هنری و كنكور هنر پاسخ داد.


پرستو آریانژاد در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینكه فرهنگ و هنر یكی از ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری در برنامه درسی ملی است، اظهار نمود: اهمیت و منزلت فرهنگ و هنر در شكل گیری هویت متربیان در آموزش های عمومی و تخصصی سبب شده تا جایگاه ویژه ای بعنوان یكی از حوزه های تربیت و یادگیری داشته باشد.
وی اضافه كرد: همینطور یكی از ساحت های شش گانه تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری است. در بیانیه مربوط به این حوزه اشاره به ارتباط آن با سایر حوزه ها هم قابل تأمل است.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینكه "تربیت هنری" جهت گیری كلی است كه در ساماندهی محتوا و آموزش هنر در این عرصه دنبال می شود و تاكید آن دستیابی به بصیرت فرهنگی است اظهار داشت: این تربیت در سال های ابتدایی به صورت غیرمستقیم بوده و به تدریج متناسب با رشته های هنری به صورت آموزش غیر مستقیم دنبال می شود.
آریانژاد افزود: از مهمترین كاركردهای این حوزه احیای هنرهای اسلامی- ایرانی، هویت بخشی به افراد، مقابله با تهاجم فرهنگی، پرورش ذوق زیبایی شناسی و قدرت تخیل، افزایش قدرشناسی از زیبایی های خلقت و میراث فرهنگی است. فرهنگ و هنر از امكانات كارآمد در تحقق اهداف تربیتی و آموزشی بوده و می توان جایگاهی فراحوزه ای برای آن قائل شد.
وی با اشاره به اینكه برنامه درسی هنر عمومی با ساعات آموزشی مشخص در مقطع ابتدایی، اول و دوم متوسطه تهیه و تنظیم شده كه در آن خصوصیت های معلم هم پیشبینی شده است، اظهار نمود: برای هنر عمومی در مقطع ابتدایی كتاب راهنمای معلم و برای متوسطه اول ( پایه های هفتم تا نهم) كتاب درسی تألیف شده است. در متوسطه دوم هم به جز رشته های شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش به صورت انتخابی در سال دهم یا یازدهم دانش آموزان دارای كتاب درسی هنر هستند.

هر دانش آموز چند ساعت هنر می خواند؟
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: علاوه بر آموزش های عمومی هنر در دوره دوم متوسطه، آموزش تخصصی رشته های هنری در شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش انجام می گیرد كه هر كدام از این رشته ها دارای برنامه درسی خاص رشته هستند.
آریانژاد در پاسخ به اینكه یك دانش آموز در طول تحصیلش چند ساعت هنر می خواند؟ اظهار داشت: دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی هفته ای دو ساعت، دانش آموزان پایه سوم تا ششم هفته ای یك ساعت و نیم و دانش آموزان متوسطه اول و دوم هفته ای دو ساعت درس هنر دارند.

علت تقلیل جایگاه درس هنر در مدارس و تدریس برخی دروس دیگر در زنگ هنر
وی درباره چرایی تقلیل جایگاه درس هنر در مدارس و تدریس برخی دروس دیگر در زنگ هنر اظهار داشت: جایگاه واقعی تمامی دروس همچون هنر در اسناد بالا دستی وزارت آموزش و پرورش و برنامه های سازمان و پژوهش كاملاً تصریح شده است. متأسفانه به علت روشن نشدن نقش و كاركرد هنر در آموزش، تربیت و شكل گیری هویت اسلامی- ایرانی دانش آموزان برای بعضی از معلمان، اولیا و كادر اجرایی و مدیریتی مدارس، سبب شده تا محتوای تدریس شده با آنچه در برنامه مورد انتظار است فاصله داشته باشد.
آریانژاد اضافه كرد: لازم است دوره ها و نشست های تخصصی بیشتری برای تبیین برنامه ها و شیوه های تدریس معلمان هنر برگزار گردد. همینطور با اشاعه اهداف برنامه، اولیای دانش آموزان هم با غایت درس هنر و اثربخشی آن در شكوفایی و رشد شخصیتی فرزندان خود آشنا گردند. باور شأن این درس، درك رویكردهای برنامه و شیوه های مورد نظر تدریس محتوا، ضمانت اجرای آن بوده و اهتمام اولیاء و مربیان را برای تحقق اهداف آن به دنبال دارد. به قول وی، در مورد قضاوت جایگاه فعلی این درس نیازمند انجام پژوهش های دقیق و سامان یافته هستیم و نمی توان با گزارش ها یا بازدیدهای موردی درباره وضعیت آن اظهارنظر دقیق و قابل استنادی عرضه كرد.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به تربیت هنری در آموزش عمومی و آموزش مبحث محور در رشته های هنری دوره دوم متوسطه در بازبینی های جدید اظهار داشت: رسیدن به حیات طیبه بعنوان غایت نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران كه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است، در این بازبینی ها مورد تاكید است.

افزوده شدن ۱۲ رشته فنی و حرفه ای به حوزه تربیت و یادگیری هنر
وی اضافه كرد: در بازآرایی جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، رشته های زمینه هنر شاخه فنی و حرفه ای در حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر جا گرفته اند تا آموزش هنر به صورت هدفمندتری دنبال شود. فتوگرافیك، گرافیك، نقشه كشی معماری، معماری داخلی، سینما، نمایش، موسیقی، پویانمایی، طراحی و دوخت، صنایع دستی، تولید برنامه های تلویزیونی و نقاشی از رشته های تخصص شاخه فنی و حرفه ای در این عرصه هستند.

ضرورت شناسایی نخبگان هنری و استعدادیابی هنری
آریانژاد درباره لزوم شناسایی نخبگان هنری و هدایت تحصیلی منسجم تر برای استعدادیابی هنری دانش آموزان اظهار داشت: آغاز هدایت تحصیلی از پایه های پایین تر با استفاده از قابلیت های طراحی شده در درس هنر، می تواند به شناسایی استعدادهای هنری كمك شایان توجهی كند و زمینه ساز هدایت درست استعدادها به رشته های هنری شاخه فنی و حرفه ای باشد. آموزش در این رشته ها به منظور تربیت افراد در مشاغل هنری صورت می گیرد.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه كرد: اساسا نظام آموزش و پرورش می تواند با تقویت جایگاه هنر در برنامه های آموزشی زمینه ساز هویت یابی، شكوفایی استعدادها و شناسایی افراد نخبه در زمینه هنر و مشاغل هنری باشد.
وی درباره وضعیت معلمان هنر، نحوه جذب و رفع كمبودهای احتمالی معلم متخصص در این عرصه اظهار داشت: تربیت و آماده سازی بیشتر معلمان هنر در دانشگاه های ویژه فرهنگیان و تربیت دبیر انجام می گیرد و دسته ای دیگر از راه آزمون های استخدامی جذب می شوند. گروه دوم قبل از آغاز فعالیت شان بعنوان معلم در مدارس، آموزش های عمومی و تخصصی مورد نیاز را فرا می گیرند. عمده كمبود در زمینه آموزش هایی است كه بایستی به صورت مستمر برای این معلمان برگزار گردد. بروز رسانی دانش و مهارت های تخصصی و هنر تدریس، از شاخص هایی است كه انتظار می رود در دوره های ضمن خدمت معلمان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

تناسب اندك منابع آزمونی معرفی شده با رشته انتخابی داوطلب در كنكور هنر
وی با تاكید بر پرورش مهارت تفكر خلاق بعنوان یكی از كاركردهای این حوزه در مورد كنكور هنر، اظهار داشت: سنجش خلاقیت و مهارت های عملی داوطلبان كنكور هنر، مهمترین شاخص برای ارزیابی آنها در راهیابی به دانشگاه ها و تحصیل در رشته های هنری است كه هم اكنون با آزمون های نظریه كه صرفاً دانسته های نظری داوطلبان را مد نظر قرار می دهد تحت الشعاع قرار گرفته است. منابع استاندارد آموزشی هنرستان ها كه پیش نیاز مناسبی برای دروس دانشگاهی رشته های هنری هستند، بخش كوچكی از منابع گسترده كنكور هنر هستند.
آریانژاد اضافه كرد: نكته بعدی تناسب اندك منابع آزمونی معرفی شده با رشته انتخابی داوطلب است. البته خوشبختانه این مورد در مورد داوطلبان متقاضی به دانشگاه های فنی و حرفه ای مصداق ندارد و هماهنگی های خوبی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد.

1398/11/03
20:23:15
5.0 / 5
4236
تگهای خبر: اجرا , پژوهش , تحصیل , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر