سنجش مهارت شنیداری زبان انگلیسی در امتحان نهایی پایه دوازدهم

چرا دانش آموزان، ۶ سال زبان انگلیسی می خوانند ولی چیزی یاد نمی گیرند؟

چرا دانش آموزان، ۶ سال زبان انگلیسی می خوانند ولی چیزی یاد نمی گیرند؟ به گزارش كنكور هنر سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در واكنش به اینكه یكی از انتقادهای وارد به آموزش و پرورش این است كه فرزندان ما شش سال زبان می خوانند اما هیچ چیز یاد نمی گیرند؟ اظهار داشت: این گزاره را بسیار شنیده ایم و گویی یك اصل پذیرفته شده است، اما آیا واقعا این گونه است كه دانش آموزان ما به مدت شش سال یعنی از پایه هفتم تا دوازدهم زبان می خوانند و بعد هیچ یاد نمی گیرند؟ گاهی ما چیزهایی را آنقدر شنیده ایم كه بدون هیچ سندی می پذیریم. در صورتیكه لزوما هر حرفی كه زیاد تكرار می شود، درست نیست.


رضا خیرآبادی در گفت و گو با ایسنا، درباره چالش های كتب درسی زبان انگلیسی و تدوین استانداردهای جدید حوزه یادگیری زبان های خارجی اظهار نمود: این سوال مطرح است كه آیا بهترین كتاب درسی انگلیسی را نوشته ایم؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی ابعاد مختلف سوژه است. اساسا هر كتاب یا بسته آموزشی با وجود مزیت ها و احتمالاً كاستی هایش امكان بهبود كیفیت دارد و مولفان و متخصصانی در سطوح مختلف علمی و دانشگاهی داریم كه می توان از ظرفیت آنها برای تدوین كتب بهره جست.
وی ادامه داد: یكی از سیاست های سازمان پژوهش، برون سپاری تالیف كتب درسی است و به این شیوه می توان از ظرفیت های بیرون از سازمان پژوهش هم بهره گرفت و این سازمان به دنبال تدوین استانداردهای لازم برای یك بسته آموزشی كامل است. در واقع متخصصان می توانند طبق این استانداردها در نوشتن كتاب درسی با ما مشاركت كنند بطوریكه كتاب هایی در قالب مشخص شده تالیف شود و دبیران حق انتخاب داشته باشند و مخیر باشند بر حسب شرایطی كه مدرسه و دانش آموزان دارند بین بسته های آموزشی مختلف دست به انتخاب بزنند.

شكست انحصار تدوین كتاب های درسی
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینكه چون این كتاب ها بر یك استاندارد استوار هستند جهت شركت در امتحان نهایی و هماهنگ نیز مشكلی وجود ندارد اظهار نمود: تدوین استانداردها در قالب راهنمای حوزه یادگیری، بزرگترین ماموریتی است كه مشغول انجام آن هستیم. این استانداردها جامع و شفاف خواهد بود تا تولید محتوا برمبنای آن انجام و انحصار صرف تدوین كتاب های درسی توسط سازمان پژوهش شكسته شود و زمینه استفاده از امكانات و ظرفیت های تخصصی بیرون از آموزش و پرورش نیز فراهم گردد.
خیرآبادی در پاسخ به اینكه ارتباط حوزه تربیت و یادگیری زبانهای خارجی با سایر حوزه های برنامه درسی ملی چگونه برقرار می شود؟ اظهار داشت: حوزه های تربیت و یادگیری كاملاً به هم پیوسته و منسجم هستند و همگی در خدمت اهداف نهایی سند قرار دارند؛ اما در تدوین استانداردها، نگاه تلفیقی داریم بعنوان مثال درس تاریخ ما نباید كاملا از درس زبان جدا باشد. مقرر است در نهایت ۱۱ حوزه یادگیری به تحقق مبانی سندتحول بنیادین كمك كنند.
وی افزود: خروجی سیستم تعلیم و تربیت باید دانش آموزی باشد كه در سندتحول دیده شده است؛ انسانی كه رشد همه جانبه پیدا كرده است. این حوزه های یادگیری مقرر است دست در دست هم حركت كنند كه تلفیق ظرایف خاص خودرا دارد و برخی كشورها تجارب موفقی دراین زمینه داشته اند. یكی از ابعاد مهم سازمان پژوهش نیز تلفیق علم و عمل است، یعنی اگر یك زبان خارجی را می آموزیم، طوری باشد كه مزیتی برای فراگیری در سطح كلان كشور ایجاد كند و در زندگی دانش آموزان كاربردی باشد.

چرا دانش آموزان ۶ سال زبان انگلیسی می خوانند ولی چیزی یاد نمی گیرند؟
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در واكنش به اینكه یكی از انتقادهای وارد به آموزش و پرورش این است كه فرزندان ما شش سال زبان می خوانند اما هیچ چیز یاد نمی گیرند؟ اظهار داشت: این گزاره را بسیار شنیده ایم و گویی یك اصل پذیرفته شده است اما آیا واقعا این گونه است كه دانش آموزان ما به مدت شش سال یعنی از پایه هفتم تا دوازدهم زبان می خوانند و بعد هیچ یاد نمی گیرند؟ گاهی ما چیزهایی را آنقدر شنیده ایم كه بدون هیچ سندی می پذیریم. در صورتیكه لزوما هر حرفی كه زیاد تكرار می شود، درست نیست.
خیرآبادی افزود: این گزاره را درباره زبان انگلیسی بعنوان یك كارشناس و دبیر نمی پذیرم، برای اینكه علمی نیست؛ باید توجه داشت كه دبیران بسیاری در مناطق مختلف كشور با انگیزه و اشتیاق در حال تربیت و آموزش دانش آموزان كشور هستند و بیشتر از نیمی از این دانش آموزان زبان خارجی را صرفا در مدارس می آموزند و به هیچ كلاس آزاد و آموزشگاهی نمی روند و گفتن اینكه دانش آموزان در مدارس زبان یاد نمی گیرند موجب ناامیدی این دانش آموزان و ظلم به دبیرانی است كه با انگیزه بالا و دلسوزی فراوان وظیفه مهم خودرا به خوبی انجام می دهند.
وی با تاكید بر اینكه این گزاره كه آموزش و پرورش در آموزش زبانهای خارجی كارایی ندارند از استدلال قوی علمی برخوردار نیست اظهار داشت: باید تحقیقی در این زمینه انجام شده باشد. می توانیم بگوییم كه بچه های ما چند سال زبان می خوانند اما نمی توانند صحبت كنند؛ این نكته درست است و علت این است كه هدف سیستم آموزشی و كتاب های قبلی ما آموزش صحبت كردن نبوده، بلكه آموزش ساختارها و گرامر در خدمت مهارت خواندن بوده است. پایه كتاب های قبلی متكی بر تقویت مهارت خوانداری بود.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه كرد: اما حالا در سند برنامه درسی كه متولی اجرای آن هستیم آمده است كه آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تاكید دارد، به شكلی كه فرد بعد از آموزش قادر به ایجاد ارتباط بوسیله تمامی مهارت های چهارگانه برای دریافت و انتقال معنا باشد. حالا در نظام آموزشی جدید كتاب های ما چهارمهارتی هستند، در صورتیكه كتاب های قبلی بیشتر مهارت خواندن را تقویت می كرد و دانش آموزان ما دیپلم كه می گرفتند می توانستند متون را بخوانند و تا حدی هم ترجمه كنند.
خیرآبادی به معرفی اجمالی بخش هایی از كتابهای جدیدالتالیف زبان انگلیسی پرداخت و اظهار نمود: از سال ۹۱ كتاب های جدید وارد چرخه شده اند. اگر نقشه كتاب را ملاحظه كنید در می یابید كه هر فصل از كتاب متكی بر یك عملكرد زبانی است، به عناون مثال دانش آموز باید بتواند درباره شخصیت های مختلف صحبت كند. تلفظ صحیح و لحن و آهنگ بیان جملات نیز در چارچوب بسته های یادگیری و فایل های صوتی گنجانده شده. یك بخش گرامر هم داریم كه حجم آن نسبت به كتاب های قبلی خیلی كم است. در پایه هفتم و هشتم هم كه اصلا آموزش گرامر مستقیم نداریم.
وی افزود: هر درس معمولا با دیالوگ و مكالمه آغاز می شود و بعد روی ساختارها كار می شود. درسها داری فایل صوتی هستند و در كلاس درس پخش می شوند. گاهی افرادی كه در این زمینه اظهار نظر می كنند كتاب ها را ندیده اند و هنوز در فضای دهه پیش از ۹۰ به سر می برند. دانش آموزان پایه هفتم ما معمولا می توانند ۱۰ دقیقه صحبت و خودرا معرفی كنند.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره امكان پخش فایل های صوتی در كلاس درس و جلسه امتحان اظهار داشت: یكی از نكات مثبت رویكرد جدید استفاده از فایل های صوتی و تقویت مهارت شنیداری دانش آموزان است. در گذشته امكانات برای پخش صدا در مدارس كمتر بود اما حالا در اكثریت مدارس مشكلی برای پخش فایل های صوتی نیست و با نفوذ فناوری حتی می توان با تلفن همراه و یك بلندگوی كوچك فایل ها را در كلاس پخش كرد.


امسال برای نخستین بار مهارت شنیداری جزو موارد امتحان نهایی پایه دوازدهم قرار گرفت
خیرآبادی افزود: امسال برای نخستین بار مهارت شنیداری را جزو موارد امتحانی نهایی پایه دوازدهم قرار دادیم. بسیاری تصور می كردند این كار شدنی نیست، اما وزارت آموزش و پرورش تاكید داشت كه این كار باید صورت گیرد. این صورت گرفت و تجربه خوبی بود. البته این امكان وجود داشت كه در موارد استثنا اگر امكان پخش صدا در یك حوزه امتحانی وجود نداشت، معلم متن را بخواند و دانش آموزان گوش داده و به سوالات پاسخ دهند.
وی در پاسخ به اینكه آیا كتاب های درسی با كتب آموزشگاهی برابری می كنند و قابل رقابت هستند؟ عنوان كرد: كتاب درسی به دلیلهای مختلف قرار نیست الزاما با كتاب آموزشگاهی برابری كند. گاهی اوقات گزاره های شكل گرفته در ذهن ما درست نیستند. سیستم آموزشگاهی با مدرسه متفاوت می باشد. در آموزشگاه شخص باید هفته ای دو تا سه جلسه در كلاس شركت نمایند. دانش آموز با انگیزه می آید برای اینكه خانواده ها برای آن هزینه می كنند و بیشتر كتاب ها اورجینال هستند. در آموزشگاه گروه سنی مختلف و تنوع بیشتر است و ساعات آموزش بیشتر است.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینكه از طرف دیگر همه آموزشگاه های خصوصی موفق نیستند اظهار داشت: از آموزشگاه ها سوال كنید از مجموع ورودی هایشان چند نفر تا انتهای دوره باقی می مانند و فارغ التحصیل می شوند؟ این آمار در بعضی آموزشگاه ها زیر ۲۰ درصد است و زبان آموزان به دلیلهای مختلف میانه راه از كنار می روند. افرادی را هم داریم كه می گویند ۱۰ ترم كلاس زبان رفته اند اما چیزی یاد نگرفته اند.


آفت های نظام آموزش مكمل و آموزشگاه های خصوصی
خیرآبادی به آفت های نظام آموزش مكمل چون فعالیت موسسات بدون مجوز، برگزاری كلاس های مختلط و استفاده از كتاب های بومی سازی نشده اشاره نمود و اظهار داشت: بیشتر كشورهای دنیا اجازه نمی دهند كتابی پیش از بومی سازی وارد نظام آموزشی رسمی یا غیررسمی آنها بشود. كتب خیلی از مجموعه های معروف بین المللی فقط با ویرایش محدود عكس وارد كشور ما می شوند، در صورتیكه برای هر كشوری تولید خاص همان كشور را دارند. این اتفاق برای ایران نیفتاده است. ما برای حفظ وجب به وجب مرزهای جغرافیایی مان، خون شهدا را داده ایم، اما گاهی مرزهای فرهنگیمان را باز می گذاریم.


قرار نیست كتاب درسی ما شبیه كتاب آموزشگاهی باشد
وی افزود: به راحتی اجازه دادیم این كتب با كمترین ویرایش وارد كشور ما شوند. كتاب هایی كه سبك زندگی غربی را ترویج می كنند. آموزش زبان انگلیسی سال هاست محمل انتقال فرهنگ است. از خوبیهای فرهنگ غربی سختكوشی، خوش قولی، احترام به سالخوردگان و افراد ناتوان است، اما در كدام كتابها اینها آموزش داده شده است؟ در اغلب كتابهای آنها به چیزهایی دیگری اشاره می شود و موضوعاتی مثل تفریح و خوشگذرانی بر كلیت كتاب غلبه دارد. آنها مصرف گرایی و زندگی لوكس بدون كار و تلاش را ترویج می كنند.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اصرار كرد كه قرار نیست كتاب درسی ما شبیه كتاب آموزشگاهی باشد. كتاب درسی یك كتاب ملی است و باید دانش آموزی مسئول تربیت نماییم كه به مراتبی از حیات طیبه دست یافته است.
منبع:

1398/10/08
11:06:12
5.0 / 5
4411
تگهای خبر: اجرا , پژوهش , تحصیل , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر