6 سال حمایت بنیاد سینمایی فارابی از سینمای راوی حماسه ها

6 سال حمایت بنیاد سینمایی فارابی از سینمای راوی حماسه ها كنكور هنر: بنیاد سینمایی فارابی طی 6 سال اخیر از تولید 22 اثر سینمایی و نگارش 14 فیلمنامه سینمایی با سوژه سینمای مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس حمایت كرده است.


به گزارش كنكور هنر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، بنیاد سینمایی فارابی در جهت برنامه های حمایتی خود از نسل جدید سینماگران و توجه به سینمای فرهنگی مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی، فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس، طی ۶ سال گذشته، نسبت به پشتیبانی از تولیداتی با این مضامین، اقدام نموده است.
این فعالیت جدا از بحث كمیت، از نظر مشاركت با طیف های مختلف تهیه كنندگان، همكاری با كارگردان های شناخته شده و پشتیبانی از فیلمسازان نسل نو، سینماگران زن و نیز پشتیبانی از ایده ها و فیلمنامه های سینمای دفاع مقدس قابل بررسی است.
ثبت آثار ماندگار
برآیند حجم حمایت و مشاركت های بنیاد سینمایی فارابی در عرصه سینمای دفاع مقدس در این سال ها، به ثبت آثاری مهم و ماندگار در سینمای دهه ۹۰ انجامیده است كه از آن جمله می توان «نفس» ساخته نرگس آبیار و به تهیه كنندگی محمدحسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی، «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان و به تهیه كنندگی سید محمود رضوی، «ویلایی ها» ساخته منیر قیدی و به تهیه كنندگی سعید ملكان، «سرو زیر آب» ساخته محمدعلی باشه آهنگر و به تهیه كنندگی سیدحامد حسینی و «ماجرای نیمروز۲: ردخون» ساخته محمدحسین مهدویان و به تهیه كنندگی سید محمود رضوی اشاره نمود. فیلم هایی كه نظر توام داوران جشنواره فیلم فجر، كارشناسان و منتقدان و مردم را به خود جلب كرده است و بعضی از آنها دریچه های تازه ای در حضور جهانی برای این سینما گشوده اند.
مشاركت با طیف های مختلف تهیه كنندگان
در لیست حمایتی بنیاد سینمایی فارابی از آثار مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این بنیاد با طیف های مختلف تهیه كنندگان سینمای ایران مشاركت داشته است كه در این لیست تهیه كنندگانی چون: محمد خزاعی، سیدمحمود رضوی، علیرضا سجادپور، منوچهر محمدی، سعید سعدی، محمد پیرهادی، مرحوم حمید آخوندی، علیرضا جلالی، حسن كلامی، حسن عباسی، سعید ملكان، رضا آشتیانی، سیدحامد حسینی، محمدحسین قاسمی، مسعود جعفری جوزانی، رضا كریمی، محمدرضا عرب، كیوان علیمحمدی به چشم می خورد.
حمایت از چهار فیلمساز زن در عرصه سینمای دفاع مقدس
یكی از اتفاقات منحصر به فرد این دوره، پشتیبانی از فیلمسازان جوان و فیلم اولی است كه فیلم هایی در حوزه مقاومت ساخته اند؛ و نكته قابل توجه دیگر این كه، از میان چهار فیلمساز زنی كه خالق آثاری در زمینه دفاع مقدس بوده اند، سه تن فیلم اولی محسوب می شوند؛ «دریاچه ماهی» ساخته مریم دوستی، «ویلایی ها» ساخته منیر قیدی و «كنجانچم» ساخته یاسمن نصرتی هر سه، مضامین دفاع مقدسی دارند و در كنار «مهران» فیلم دوم رقیه توكلی كه در حال تولید است، چهار فیلمی است كه در این سال ها توسط كارگردان های زن تازه نفس سینمای ایران ساخته شده است.
۲۲ اثر در ۶ سال
بر اساس آمار تولیدات سال ۹۲ تا سال جاری، در سال ۹۲، سه فیلم پنجاه قدم آخر (ساخته كیومرث پوراحمد، به تهیه كنندگی سعید سعدی)، روباه (ساخته بهروز افخمی به تهیه كنندگی محمد پیرهادی)، پری دریایی (ساخته مسعود آقابابائیان، به تهیه كنندگی محمدرضا عرب)، در سال ۹۳، چهار فیلم حكایت عاشقی (ساخته احمد رمضان زاده، به تهیه كنندگی مسعود جعفری جوزانی)، تگرگ و آفتاب (ساخته رضا كریمی، به تهیه كنندگی رضا كریمی)، تا آمدن احمد (ساخته صادق صادق دقیقی، به تهیه كنندگی پروانه مرزبان)، به بادبادك ها شلیك نكنید (ساخته حسین قاسمی جامی و فریدون رسولیان، به تهیه كنندگی حسین قاسمی جامی)، در سال ۹۴، سه فیلم امكان مینا (ساخته كمال تبریزی، به تهیه كنندگی منوچهر محمدی)، جشن تولد (ساخته عباس لاجوردی، به تهیه كنندگی عباس فاتح و اقبال نصرت نوری) و نفس (ساخته نرگس آبیار، به تهیه كنندگی محمدحسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی)، در سال ۹۵، چهار فیلم دریاچه ماهی (ساخته مریم دوستی، به تهیه كنندگی سعید سعدی)، صدای منو می شنوید (ساخته صادق پروین آشتیانی، به تهیه كنندگی حسن كلامی و حسن عباسی)، ماجرای نیمروز (ساخته محمدحسین مهدویان، به تهیه كنندگی سیدمحمود رضوی) و ویلایی ها (ساخته منیر قیدی، به تهیه كنندگی سعید ملكان)، در سال ۹۶، سه فیلم امپراطور جهنم (ساخته پرویز شیخ طادی، به تهیه كنندگی محمد خزاعی)، سرو زیر آب (ساخته محمدعلی باشه آهنگر، به تهیه كنندگی سیدحامد حسینی) و ماهورا (ساخته حمید زرگرنژاد، به تهیه كنندگی مرحوم حمید آخوندی و علیرضا جلالی) و در سال ۹۷، فیلم های كنجانچم (ساخته یاسمن نصرتی، به تهیه كنندگی رضا آشتیانی)، ماجرای نیمروز۲: رد خون (ساخته محمدحسین مهدویان، به تهیه كنندگی سیدمحمود رضوی)، مستطیل قرمز (ساخته حسن و حسین صیدخانی، به تهیه كنندگی سیدعلیرضا سجادپور)، سینما شهرقصه (ساخته كیوان علیمحمدی، به تهیه كنندگی كیوان علیمحمدی) و بی تار (ساخته جمیل رستمی، به تهیه كنندگی سیدحامد حسینی)، ۲۲ اثری هستند كه با مضمون مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس با حمایت بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده اند؛ در این بین، ۱۴ فیلم با سوژه دفاع مقدس، ۴ فیلم با سوژه انقلاب اسلامی و ۴ فیلم با سوژه مقاومت بوده اند.
سال ۹۸ و هفت فیلم در مراحل مختلف
سال ۹۸ علاوه بر فیلم سینمایی مهران (رقیه توكلی) كه در مرحله فیلمبرداری است، ۶ فیلم (شامل ۴ فیلم با سوژه دفاع مقدس و ۲ فیلم با سوژه انقلاب) در مراحل نگارش یا پیش تولید قرار دارند و به این لیست باید دو فیلم در مرحله پیش تولید و چهار فیلم در مرحله نگارش فیلمنامه را اضافه كرد كه وضعیت تولید آنها تا اختتام امسال مشخص خواهد شد. فیلم هایی كه مقرر است توسط وحید موسائیان، فریدون جیرانی، مهدی جعفری و... ساخته شود.
حمایت از ۱۴ فیلمنامه با سوژه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
بنا بر این گزارش، از سال ۹۲ تا ۹۸، ۱۴ فیلمنامه با سوژه مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفته اند كه به قلم فیلمنامه نویسانی چون دانش اقباشاوی، رسول صدرعاملی، پناه برخدا رضایی، اكبر ناظمی، صادق كرمیار، هادی نائیجی، كیومرث پوراحمد، علی اكبر قاضی نظام، رضا برجی، داریوش فرهنگ، شهاب ملت خواه، روح الله برادری و محمدرضا گوهری نوشته شده اند. از بین ۱۴ فیلمنامه یاد شده، ۷ فیلمنامه با سوژه دفاع مقدس، ۳ فیلمنامه با سوژه انقلاب اسلامی و ۴ فیلمنامه با سوژه مقاومت بوده اند.
حضورهای جهانی
بر خلاف باور رایج درباب نبود امكان عرضه بین المللی فیلم هایی كه جلوه هایی ماندگار از دفاع مقدس را در عرصه های مختلف به نمایش می گذارند، با اتخاذ استراتژی هایی مناسب در روند مذاكرات پخش فرهنگی در مجامع جهانی، امكان نمایش طیفی گسترده تر از این فیلم ها فراهم آمد. فیلم «ویلایی ها» در ۱۲ جشنواره و «ماجرای نیمروز» در ۷ جشنواره خارجی طی این سال ها حضور داشته اند. «تا آمدن احمد» و «امكان مینا» از دیگر فیلم های موفق در حضورهای جهانی بوده اند.
به علاوه، فیلم «نفس» كه با مشاركت بنیاد تهیه شده بود، در جریان پخش بوسیله یكی از بخش های فعال خصوصی، به موفقیت های بین المللی دست پیدا كرد و سرانجام در سال ۲۰۱۸ نماینده سینمای ایران در جوایز اسكار شد.


منبع:

1398/07/08
14:19:54
5.0 / 5
4435
تگهای خبر: اجرا , پروانه , جشنواره , ساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر