دانشگاه های اصفهان در میان دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتند

دانشگاه های اصفهان در میان دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتند كنكور هنر: اصفهان - دانشگاه اصفهان همراه با دانشگاههای صنعتی و علوم پزشكی این استان و كاشان در جدیدترین رتبه بندی موضوعی شانگهای ( سال 2018 ) در میان دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتند.


رتبه بندی شانگهای یكی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است كه نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می گردد.
این رتبه بندی در قالب یك طرح بزرگ در كشور چین برای نخستین بار در ژوئن سال 2003 میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر گردید و به صورت سالانه روزآمد می گردد.
به گزارش كنكور هنر به نقل از ایرنا، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) روز سه شنبه اظهار داشت: در رتبه بندی سال 2018 موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر كشور در رشته های ریاضی، فیزیك، شیمی، زمین شناسی و علوم جوی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
' محمد جواد دهقانی ' اضافه كرد: نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2018 میلادی برای دومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر نموده است.
وی افزود: رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2018 در 54 رشته در قالب پنج حوزه كلی شامل حوزه مهندسی (22 رشته)، حوزه علوم پایه (هشت رشته)، حوزه علوم زیستی (چهار رشته)، حوزه علوم پزشكی (6 رشته) و حوزه علوم اجتماعی (14 رشته) انجام شده است.

***حوزه علوم پایه
در رشته ریاضیات دانشگاه های آزاد اسلامی و صنعتی امیر كبیر، در رشته فیزیك دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف و در رشته شیمی دانشگاه های آزاد اسلامی و تهران بترتیب در جمع 500 دانشگاه برتر قرار گرفتند.
هچنین در رشته زمین شناسی، دانشگاه های تهران و تربیت مدرس در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علوم جوی دانشگاه های آزاد اسلامی و تهران در جمع 400 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

***حوزه مهندسی
در رتبه بندی حوزه مهندسی كه در 22 رشته انجام شده، نام ایران با 21 دانشگاه در رشته مهندسی شیمی بعنوان پر تعدادترین دانشگاه ها در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.
در رشته مهندسی مكانیك هم كشورمان با افزایش تعداد دانشگاههای خود توانسته است در این رتبه بندی بدرخشد.
خاطرنشان می گردد در سال 2017 نام 9 دانشگاه ایرانی در این فهرست قرار داشت كه این تعداد در سال 2018 به 12 دانشگاه افزایش یافته است.
در این بخش به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی امیركبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان و تبریز در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه قرار دارند.
در رشته مهندسی برق و الكترونیك هم تعداد دانشگاه های ایران از هشت ( در سال 2017 ) به 11 دانشگاه ( در سال 2018 ) افزایش یافته است و به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیر كبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، تبریز، تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی و دانشگاه كاشان در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفته اند.
در رشته مهندسی اتوماسیون هفت دانشگاه از ایران حضور داشتند كه دانشگاه های صنعتی امیركبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف و تهران در جمع 200 دانشگاه برتر این حوزه قرار دارند.
در رشته مهندسی مخابرات هم تنها نام دانشگاه های صنعتی شریف و آزاد اسلامی در میان برترین ها قرار دارند.
در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات هم از ایران دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیر كبیر و علم وصنعت در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی پزشكی دانشگاه های صنعتی امیركبیر و علوم پزشكی تهران در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی كامپیوتر، دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی عمران 10 دانشگاه از ایران حضور دارند كه دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان و تبریز در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی شیمی تعداد دانشگاههای ایران از 9 ( در سال 2017 ) به 21 دانشگاه ( در سال 2018 ) افزایش یافته است و دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی امیر كبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، كاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان، شهید باهنر كرمان، علوم پزشكی تهران و گیلان درجمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیر كبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت، علوم پزشكی تهران و كاشان در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفته اند.
در رشته علم و فناوری نانو، دانشگاه های صنعتی امیر كبیر، صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، صنعتی شریف و تهران در جمع 400 دانشگاه برتر این حوزه قرار دارند.
در رشته علوم و مهندسی انرژی، دانشگاه های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، تبریز، صنعتی سهند و كاشان در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه های آزاد اسلامی، تربیت مدرس، علوم پزشكی تهران و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار دارند.
در رشته منابع آب، دانشگاه های تهران، تبریز، آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس در جمع 200 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشكی شهید بهشتی و تربیت مدرس در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفته اند.
در رشته بیوتكنولوژی دانشگاه های آزاد اسلامی، علوم پزشكی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشكی تهران و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه های تهران، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف در جمع 200 دانشگاه برتر در این حوزه قرار دارند.
در رشته مهندسی معدن، دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، صنعتی امیركبیر، صنعتی اصفهان، باهنر كرمان، صنعتی شاهرود و تربیت مدرس در جمع 100 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، صنعتی امیركبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند و صنعتی شریف در جمع 200 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

***حوزه علوم زیستی
رتبه بندی حوزه علوم زیستی در چهار رشته صورت گرفته كه در این حوزه شاهد حضور دانشگاه های برتر كشور در 2 رشته علوم كشاورزی و علوم دامپزشكی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته علوم كشاورزی دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار دارند.
در رشته علوم دامپزشكی، دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

***حوزه علوم پزشكی
رتبه بندی حوزه علوم پزشكی در 6 رشته انجام شده و شاهد حضور دانشگاه های برتر كشور در پنج رشته پزشكی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشكی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته پزشكی بالینی دانشگاه علوم پزشكی تهران در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
در رشته سلامت عمومی، دانشگاه های علوم پزشكی تهران، علوم پزشكی اصفهان، آزاد اسلامی و علوم پزشكی شهید بهشتی در جمع 500 دانشگاه برتر قرار دارند.
در رشته دندانپزشكی و علوم دهانی دانشگاه های علوم پزشكی تهران، آزاد اسلامی، علوم پزشكی شهید بهشتی و علوم پزشكی شیراز در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته پرستاری، دانشگاه های علوم پزشكی شهید بهشتی، تربیت مدرس و علوم پزشكی تهران در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه هستند.
در رشته داروسازی و علوم دارویی هم دانشگاه های علوم پزشكی تهران، علوم پزشكی مشهد، آزاد اسلامی، علوم پزشكی شهید بهشتی و علوم پزشكی تبریز در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.

***حوزه علوم اجتماعی
رتبه بندی حوزه علوم اجتماعی در 14 رشته انجام شده كه شاهد حضور دانشگاه های كشور در رشته های اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته اقتصاد، دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
در رشته مدیریت هم دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
اصفهان دومین استان دانشگاهی كشور با حدود 180 مركز آموزش عالی و 310 هزار دانشجوی در حال تحصیل است.
3011 / 2093


1397/05/02
14:13:19
5.0 / 5
4898
تگهای خبر: دانشگاه , رمان , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر