آرشیو مطالب : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به انضمام فهرست قراردادهای ۶ ماه نخست ۹۷ منتشر شد؛

فهرست حمایت های وزارت ارشاد از اشخاص حقوقی طی ۲ سال اخیر

فهرست حمایت های وزارت ارشاد از اشخاص حقوقی طی ۲ سال اخیر

ترخیص كار

ترخیص كار
تكریم و معارفه روسای علمی، كاربردی فرهنگ و هنر

وزیر ارشاد: كاهش تصدی گری دولت در موسسه كاربردی فرهنگ و هنر تداوم یابد

وزیر ارشاد: كاهش تصدی گری دولت در موسسه كاربردی فرهنگ و هنر تداوم یابد
رقم هایی كه تناقض دارند

جزییات بودجه و هزینه جشنواره های ملی و جهانی فجر

جزییات بودجه و هزینه جشنواره های ملی و جهانی فجر
از سوی ستاد برگزاری دهمین جشنواره تجسمی فجر

برپایی نشست هم اندیشی با انجمن های تخصصی تجسمی

برپایی نشست هم اندیشی با انجمن های تخصصی تجسمی
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر