مطالب كنكور هنر

مروری بر عملكرد آموزش و پرورش در سال كرونا

فرصت ها و چالشهای یادگیری آنلاین در سال تحصیلی كرونائی

فرصت ها و چالشهای یادگیری آنلاین در سال تحصیلی كرونائی

اختصاص یك روز فروش سینماهای بهمن سبز به مردم سی سخت

اختصاص یك روز فروش سینماهای بهمن سبز به مردم سی سخت
آنچه در نقد سینما گذشت؛

روح و تبلیغ یك مذهب خطرناك

روح و تبلیغ یك مذهب خطرناك
نادری مطرح كرد

وعده رئیس سازمان نوسازی برای بازسازی مدارس صدمه دیده در سی سخت

وعده رئیس سازمان نوسازی برای بازسازی مدارس صدمه دیده در سی سخت

ابلاغ شعاع دسترسی و حدفاصل مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی

ابلاغ شعاع دسترسی و حدفاصل مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی

طی یك هفته با رویداد آگاهی از مغز، مغزت را بشناس

طی یك هفته با رویداد آگاهی از مغز، مغزت را بشناس

كاهش فاصله مدرسه با جامعه با اجرای بسته تحولی مدرسه كانون تربیتی محله

كاهش فاصله مدرسه با جامعه با اجرای بسته تحولی مدرسه كانون تربیتی محله

پمپ آب چیست

پمپ آب چیست
رئیس سازمان نوسازی مدارس كشور:

۱۳۰ هزار كلاس توسط خیرین و یا با مشاركت دولت و خیرین ساخته شده است

۱۳۰ هزار كلاس توسط خیرین و یا با مشاركت دولت و خیرین ساخته شده است

اكران آنلاین دیوانگی شروع شد

اكران آنلاین دیوانگی شروع شد
کنکور دکتری هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر